Als onduidelijk is welke zorg het beste is

De Weerde biedt begeleiding, observatie/analyse en onderzoek, ongeacht of iemand uiteindelijk bij De Weerde komt. Geregeld zien we namelijk mensen die vastlopen door psychische problemen, maar waarbij onduidelijk is wat er precies aan de hand is of welke zorg nou echt werkt. De deur naar zorg blijft dan vaak dicht. Wij willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, omdat problematiek niet helder is of te ingewikkeld. Dat doen we met ons aanbod voor analyse en onderzoek, waarbij we ook direct starten met begeleiden.

Het begint voor ons altijd met een aanmelding of een vraag. Als er reden voor is, schakelen we dan Kayleigh van der Spiegel in, onze senior persoonlijk begeleider en psychiatrisch verpleegkundige. Zij kan meedenken, observeren en analyseren en geeft gedegen advies over passende zorg. Tegelijkertijd start ze ook meteen met begeleiden. Er is dus direct hulp. We proberen zo te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en de moed verliezen. Soms gaat het om mensen met een indicatie voor beschermd wonen, waarbij er twijfels zijn of dat wel echt geschikt is. Regelmatig werken we ook samen met wijkcoaches, als er twijfels zijn of de ambulante zorg voldoende is of als er twijfels zijn of beschermd wonen wel passend is. We denken ook mee, analyseren en adviseren bij (zeer) complexe casuïstiek.

Mocht blijken dat iemand het beste geholpen kan worden ergens anders dan bij De Weerde, dan verzorgt Kayleigh een advies voor doorverwijzing. We kijken dan ook graag hoe we kunnen helpen bij een zo goed mogelijke overgang naar die zorg.

Wil je als verwijzer of hulpverlener dat we met jou meedenken, bel of mail dan gerust met Kayleigh (Zorg Observatie team): 06-57506908. Voor deze zorg gelden de uitsluitingscriteria.