Klachtenregeling

Een klacht! Wat nu? 

De medewerkers van De Weerde doen zo goed mogelijk hun best je te helpen. 

Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Wat kan je dan doen? 

1.     Zelf bespreken; je kunt de klacht het best met de betreffende persoon bespreken, of met je persoonlijk begeleider. Dat heeft de volgende voordelen:

· Je kunt je verhaal vertellen en aangeven waar de klacht is ontstaan.

· De medewerker kan je vragen beantwoorden, opheldering geven bij eventuele misverstanden, zo nodig excuses aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, etc.

· Samen kan je overleggen hoe het probleem kan worden opgelost. 

Hulp nodig? Het bespreken van je klacht met de begeleider zal niet altijd even makkelijk zijn. Wil je daarom begeleiding bij het gesprek, aarzel dan niet en schakel de cliëntvertrouwenspersoon in. 

2.     Schakel de cliëntvertrouwenspersoon in als je samen wilt bekijken welke mogelijkheden er zijn om iets aan je klacht te doen.

Je kunt de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen als: 

· het niet lukt zelf de klacht met de begeleider te bespreken (stap 1)

· als het gesprek met de medewerker niet naar tevredenheid is verlopen.

Samen met de cliëntvertrouwenspersoon bekijk je de mogelijkheden om iets aan je klacht te doen. Doorgaans probeert zij door bemiddeling je klacht op te lossen. Ze kan ook informatie geven over andere mogelijke klachtroutes zoals een gang naar de onafhankelijke klachtencommissie. Ook kan zij aanbevelingen doen aan de organisatie om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te vergroten.

De cliëntvertrouwenspersoon…

· heeft een open en onafhankelijke opstelling;

· spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de klacht;

· begeleidt het proces

· draagt bij aan het herstel van de relatie en het vertrouwen;

· gaat uit van de eigen zeggenschap en mondigheid van zowel de bewoner als de zorgverlener;

· respecteert de wensen en doelen van de bewoner en de zorgverlener;

· respecteert de privacy van de betrokkenen.

Behoefte aan een gesprek, advies en begeleiding bij het oplossen van een probleem?

Neem contact op met Helga van Silfhout

E-mail: Helga@deexternevm.nl

Telefoon: +31(0)6 348 807 00

www.deexternevm.nl