Wanneer kom ik niet in aanmerking?

Aan de volgende cliënten levert De Weerde geen zorg (onze uitsluitingscriteria):

  • Cliënten waarbij complexe verslavingsproblemen op de voorgrond staan, waardoor de persoonlijke veiligheid en/of veiligheid van de zorgverlener in gevaar kan komen.
  • Cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving, waarbij De Weerde niet bevoegd is om dat gevaar af te wenden. Als dit zo is en we weigeren de zorg, dan doen we er alles aan om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar de behandelsetting. Dat doen we in nauwe samenwerking met de behandelende instelling.
  • Cliënten met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen. Denk aan de deur op slot, bedhekken en gedwongen douchen. In zo’n situatie gaan we altijd eerst in gesprek met huisarts, familie of andere zorgverleners.
  • Cliënten met een ernstige verstandelijke beperking.
  • Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld beademing of intraveneuze voeding. De Weerde kijkt in zo’n situatie altijd of er binnen de organisatie voldoende zorgverleners beschikbaar zijn met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden. Als dat niet zo is, oriënteert De Weerde zich op nauwe samenwerking met een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie. Als dat niet mogelijk is, verwijst De Weerde de cliënt naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder.
  • Cliënten met dwaalgedrag in zo’n ernstige mate, dat we de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de zorgverlener niet kunnen garanderen.
  • Cliënten die de ondersteuning van De Weerde niet accepteren.