Missie

De Weerde biedt eigentijdse, kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid . Een plek waar zij zich thuis voelen. Een plek waar mensen zelfstandig kunnen wonen en steun ervaren. Waar zij onder professionele begeleiding hun mogelijkheden en talenten (her)ontdekken en inzetten in de maatschappij en zo mogelijk naar werk of school.  Bij De Weerde gaan we altijd vanuit ons hart met mensen om. Dat betekent eigen verantwoordelijkheid en snel handelen in plaats van allerlei specialisten introduceren en tijdrovende bureaucratie ondergaan. Maar ook menselijke betrokkenheid in plaats van zakelijke afstand. Bij De Weerde staan we naast de ander en kijken we telkens samen welke steun de ander nodig heeft op dat moment. De Weerde gaat terug naar de basis: goede zorg in een omgeving waar je je thuis voelt. Dàt is wonen met perspectief.