Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle op het bestuur, toetst besluitvorming, denkt actief mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvT hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht. De RvT ziet grote waarde in het bijzondere karakter van De Weerde. Onze cultuur en hoe we deze vasthouden, is een rode draad. Deze raad houdt goed feeling met de dagelijkse praktijk. Typerend voor de relatie tussen bestuur en toezichthouders bij De Weerde is vertrouwen, eerlijkheid en passie. Passie voor de zorg en passie voor nieuw denken, voor het anders durven doen. We houden van een constructief gesprek waarin we elkaar inspireren en tegelijkertijd kritisch zijn en blijven op resultaten, om zo vanuit ieders rol bij te dragen aan de doelen van de organisatie.

André van Zwol, voorzitter
“Mijn hele loopbaan ben ik al werkzaam in de zorg. Zo heb ik bij meerdere organisaties gewerkt die spoedeisende huisartsenzorg aanbieden. Ook was ik werkzaam bij een brancheorganisatie die zorgorganisaties door het hele land ondersteunt. Sinds 2015 werk ik bij ziekenhuizen. Eerst bij Medisch Spectrum Twente, het ziekenhuis in Enschede, daarna bij SKB, het ziekenhuis in Winterswijk.
Al sinds 2018 ben ik verbonden als toezichthouder bij De Weerde, toen de organisatie nog maar net bestond. De manier waarop De Weerde naar mensen kijkt en mensen echt ziet, spreekt mij aan. Of het nu gaat om cliënten of medewerkers, niemand is een nummer. Samen met de cliënt kijken naar wat passend is en die zorg op maat bieden. In de afgelopen jaren heb ik De Weerde zien groeien. Ik vind het knap dat het goed gelukt is de identiteit te behouden. Daar ben ik trots op!
Bijna elke vergadering combineren we met het bezoek aan een locatie of een gesprek met een vertegenwoordiging van cliënten of medewerkers. Het valt op dat iedereen hetzelfde teruggeeft. Dat ze zich gezien voelen als mens. Heel bijzonder vind ik het ook dat nieuwe medewerkers en cliënten zich met regelmaat zelf melden naar aanleiding van de positieve ervaring van anderen met De Weerde. Omdat ze geloven in de manier van werken en zorg van De Weerde. Een aanpak waarin ik ook geloof en waarvoor ik mij graag inzet!”
Binnen de RvT heeft André de rol van voorzitter. “Ik vind het belangrijk om in de vergadering de ruimte te geven aan meerdere perspectieven. Ik wil snappen wat een ander bedoelt, en vanuit welke achtergrond dit ontstaan is. Om van daaruit, gezamenlijk, besluiten te nemen. Op die manier probeer ik mijn bijdrage te leveren aan deze mooie organisatie. ”

Johan Slot – lid
Johan Slot is lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën. Voorheen werkte hij als creditmanager en intern relatiemanager onder andere bij de ABN Amro en de Triodos Bank. “Sinds mijn pensionering zet ik mij in voor diverse maatschappelijke organisaties, zoals De Weerde, Agriterra en Schuldhulpmaatje. Ik probeer daar met mijn financiële kennis een steentje bij te dragen. “Het houdt mij scherp en ik krijg er veel energie voor terug!” Wat hem aanspreekt bij De Weerde zijn de korte lijnen en de besluitvaardigheid. “Besluiten die genomen zijn, worden ook meteen uitgevoerd. Daarnaast hebben medewerkers een eigen verantwoordelijkheid. Binnen kaders kunnen zij goede oplossingen zelf uitvoeren. Die autonomie draagt bij aan het werkplezier.” Groei is de komende jaren mogelijk. “Er is veel vraag naar ggz en vooralsnog slaagt de Weerde erin om voldoende medewerkers aan te trekken. Maar groei moet wel verantwoord zijn binnen de financiële kaders.” Dat is waar Johan op let: “Financieel gezond blijven om de continuïteit te behouden.” De komende jaren vindt hij het belangrijk om de goede kenmerken van De Weerde te behouden. “Als De Weerde groeit moeten we voorkomen dat het een logge, onpersoonlijke organisatie wordt.” Binnen de RvT heeft hij dan wel financiën als aandachtsgebied, maar besluiten worden gezamenlijk genomen. Als optimist ziet hij altijd meer de plussen dan de minnen. Verder is hij nuchter. “Ik ben een boerenzoon. Ik hou niet van wolligheid, blijf bij de feiten. Maar ik kijk wel naar de nuance en ik heb niet meteen mijn mening klaar.”

Chris de Groot – lid
Chris de Groot is opgeleid als technisch bedrijfskundige en zit al ruim dertig jaar in het vastgoed. “Eerst werkte ik in diverse directiefuncties bij VolkerWessels en de laatste tien jaar ben ik zelfstandig ondernemer. Ik geef onder meer strategisch vastgoedadvies en ben projectmanager en interim-directeur.” Verder is hij toezichthouder bij woningcorporatie St Joseph in Almelo. “Ik vind het goed om ook in andere branches te werken, zoals nu ook in de zorg. Bovendien wilde ik met mijn kennis en ervaring graag iets bijdragen aan een organisatie die iets betekent voor mensen die het wat moeilijker hebben. Een persoonlijke drive is verder dat onze pleegdochter ook beschermd heeft gewoond. Zij woont nu weer zelfstandig en daar zijn we dolgelukkig mee!” Hij ervaart De Weerde als een prettige organisatie. “De medewerkers zijn gedreven in hun vak en iedereen is open en makkelijk in de omgang. Ze hebben er duidelijk plezier in. Dat komt ook door de ruimte en vrijheid die ze krijgen. Vrij snel hebben wij door alle ontmoetingen en gesprekken al een goed beeld gekregen.” Hij is gecharmeerd van de korte lijnen en de fijne cultuur van De Weerde. “Bij groei moeten we zeker kijken hoe we dat kunnen behouden. ‘Groot worden door klein te blijven’.”
De RvT-vergaderingen verlopen in een prettige sfeer. “We stellen kritische vragen vanuit onze toezichtrol, maar we sparren en klankborden ook met elkaar. Daarnaast vervullen we de rol als werkgever van het bestuur.” Chris is een positief ingesteld persoon. “Ik denk altijd in kansen en mogelijkheden en kan door creatief te denken oplossingen bedenken. Ook omdat ik in een andere wereld werkzaam ben, heb ik een frisse blik op de zorgwereld.”