Missie en visie

Missie
De Weerde biedt eigentijdse, kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid . Een plek waar zij zich thuis voelen. Een plek waar mensen zelfstandig kunnen wonen en steun ervaren. Waar zij onder professionele begeleiding hun mogelijkheden en talenten (her)ontdekken en inzetten in de maatschappij en zo mogelijk naar werk of school.  Bij De Weerde gaan we altijd vanuit ons hart met mensen om. Dat betekent eigen verantwoordelijkheid en snel handelen in plaats van allerlei specialisten introduceren en tijdrovende bureaucratie ondergaan. Maar ook menselijke betrokkenheid in plaats van zakelijke afstand. Bij De Weerde staan we naast de ander en kijken we telkens samen welke steun de ander nodig heeft op dat moment. De Weerde gaat terug naar de basis: goede zorg in een omgeving waar je je thuis voelt. Dàt is wonen met perspectief.

Visie
Bij De Weerde geloven wij in herstel. In de kracht van ieder mens om een zinvolle betekenis te geven aan het eigen (veranderde) leven; met of zonder psychische kwetsbaarheid. Veiligheid, vertrouwen en herkenning zijn ontzettend waardevol in zo’n herstelproces. Dat weten wij uit eigen ervaring. En we weten ook hoe kwetsbaar het gevonden evenwicht kan zijn tussen zelf bepalen en leunen op de ander.

De Weerde, Twents voor ‘de waarde’, gelooft in de waarde van steun vanuit het hart. In de waarde van naast de ander staan en díe steun bieden die op dat moment nodig is: niet meer maar ook niet minder. Dat zorgt ervoor dat een mens groeit en in zijn kracht kan staan. Daarvan krijgen we uiteindelijk allemaal het meeste terug: als naaste, als buur, als gemeente en als maatschappij.