Arrangementen

De uitwerking van het zorgplan gebeurt met behulp van een arrangement . Hiermee wordt duidelijk wie en wat er ingezet wordt om te werken aan de doelen die gesteld zijn in het zorgplan. Het arrangement is een overzichtelijke cirkel waarin bij elk levensgebied beschreven staat wie wat voor je doet.